GAIXOTASUNA / ENFERMEDAD

Garunari eragiten dion bigarren endekapenezko gaixotasunik sarrienetakoa da Parkinsona. Hasieran pentsa daitekeenari kontra eginez, ez du heriotzarik eragiten.

Gaixotasun hau 1817.urtean James Parkinsonek “paralisi agitantea” bezala deskribatu zuen. Horrela bi sintoma nagusiei erreferentzia eginez: gogortasuna (paralisia) eta dardarak (agitazioa).

Parkinson gaitza aktibitateaz, tonu muskularraz eta mugimenduak koordinatzeaz arduratzen den nerbio-sistemaren guneari eragiten dion gaixotasuna da. Sistema motorra kontrolatzen duen garunaren gunearen desorden kroniko eta degeneratiboan datza eta mugimenduak koordinatzeko gaitasunaren galera progresiboa agertzen da. Garuna eta bizkarrezur-muina elkartzen den gunean, hau da mesentzefaloan, galera edo narriadura neuronala ematen denean gertatzen da, eta bereziki, sustantzia beltza deitzen den nukleoaren neuronetan.

Neuronak desagertzen diren heinean, dopamina ekoizteari uzten zaio. Sustantzia hau neurotransmisore gisa lan egiten du, eta beraz, neurona batzuetatik besteetara informazioa garraiatzeaz arduratzen da. Sustantzia beltzaren degenerazioak dopaminaren mailaren murrizketa dakar, horrela, Parkinsonaren arazo bereizgarriak agerikoak eginez.

Afektatuaren arabera gaixotasunaren progresioa asko aldatzen da. Nahiz eta patologia progresiboa izan, neurologoak emandako medikazio eta errehabilitaziozko terapien laguntzarekin, progresioa moteldu eta sintomen intentsitatea arindu daiteke, hala, Parkinsona dutenen bizi-kalitatea hobetuz.

Honako hauek dira Parkinsonaren sintoma nagusiak:

• Mugimenduen moteltasuna (Bradizinesia)
• Gogortasuna
• Dardarak
• Posturaren alterazioak
• Oreka alterazioak
• Ibileraren trastornoa

Bestaldetik bigarren mailako sintomak ere ager daitezke, hala nola:

• Depresio eta antsietatea
• Apatia
• Alterazio kognitiboak
• Loaldiaren trastornoak
• Alterazio sentsorialak eta mina
• Anosmia (usaimenaren murrizketa edota galera)

El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente que afecta al cerebro. Y en contra de lo que muchos pueden pensar inicialmente, no causa la muerte.

Esta enfermedad fue descrita por James Parkinson en 1817 como “Parálisis Agitante”, haciendo así referencia a dos de los síntomas principales: la rigidez (parálisis) y el temblor (agitación).

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta al sistema nervioso en el área encargada de coordinar la actividad, el tono muscular y los movimientos. Consiste en un desorden crónico y degenerativo de una de las partes del cerebro que controla el sistema motor y se manifiesta con una pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos. Se produce cuando hay un deterioro o perdida neuronal localizada en la zona de unión entre el cerebro y la médula espinal, el mesencéfalo, y particularmente en las neuronas pertenecientes al núcleo llamado sustancia negra.

A medida que estas neuronas desaparecen, se deja de producir dopamina. Esta sustancia actúa como neurotransmisor, es la encargada de transportar la información de unas neuronas a otras. La degeneración de la sustancia negra conlleva la disminución de los niveles de dopamina, haciéndose así visibles los trastornos característicos del Parkinson.

La progresión de la enfermedad varía mucho en función de cada afectado. Aunque es una patología progresiva, con la medicación prescrita por los neurólogos y las terapias de rehabilitación, se puede conseguir ralentizar la progresión y mitigar la intensidad de los síntomas, mejorando así la calidad de vida de los afectados.

Estos son los síntomas principales:

• Bradicinesia: lentitud de movimientos
• Rigidez
• Temblor
• Alteraciones de la postura
• Alteraciones del equilibrio
• Trastornos de la marcha

Por otro lado también pueden aparecer algunos síntomas secundarios, tales como:

• Depresión y ansiedad
• Apatía
• Alteraciones cognitivas
• Trastornos del sueño
• Alteraciones sensoriales y dolor
• Anosmia (pérdida o disminución del sentido del olfato)